Faktory ovlivňující přesnost odlitků vyrobených investičním litím

2024-01-24

Přesnost vyráběných odlitků může ovlivnit několik faktorůinvestiční litíkterý zahrnuje:


Vstřikování vosku: Vstřikování vosku je kritický proces pro vytvoření požadovaného tvaru odlitku. Správný proces vstřikování musí vytvořit voskový vzor s přesnou rozměrovou přesností potřebnou pro konečný odlitek. Pokud je voskový vzor nepřesný, způsobí problémy při konečném odlévání.


Výroba skořepiny: Proces stavby skořepiny je významný, protože vytváří formu, která drží kov tvořící hotový odlitek. Je nutné zajistit, aby tloušťka skořepiny, pokrytí a povrchové vlastnosti formy byly udržovány na optimální úrovni a bez prasklin nebo vad.


Teplota odlévání: Udržování správné teploty odlévání zajišťuje použité kovové slitinyinvestiční litízůstávají dostatečně tekuté a tento kov je přesně distribuován v dutině formy.


Proces lití: Lití roztaveného kovu do formy musí být provedeno s přesností, aby se vytvořily vysoce přesné odlitky. Pokud se to neprovede s přesností, může to také vést k dalším vadám, jako je mimo jiné nesouosost jádra, změna tloušťky stěny.


Proces chlazení: Odlévací forma musí být po procesu odlévání stále ochlazována. To by mělo být prováděno správnou rychlostí, aby se minimalizovalo jakékoli zbytkové napětí, které může vést k deformacím odlitku nebo deformaci.


Zpracování po odlitku: Zpracování po odlití, jako je řezání, broušení a leštění odlitku k dosažení konečných rozměrů, může vést k rozměrovým odchylkám, pokud není prováděno přesně. Povrchová úprava odlitku může být také ohrožena, pokud proces není dobře řízen.


Celkově,investiční litívyžaduje přísnou kontrolu, dodržování a přesnost v každém výrobním kroku pro výrobu vysoce přesných odlitků. Slévárny investičního odlitku musí poskytovat nejlepší celkové řízení procesu pomocí moderního vybavení, technologie a zajištění kvality, aby zachovaly specifikace vysoké kvality, které umožňují vysoce přesné odlévání.